2P từ viết tắt

2P

2P là từ viết tắt của Bên thứ hai.

Dữ liệu có được từ một đối tác đã trực tiếp thu thập thông tin đó. Một ví dụ có thể là bạn tài trợ cho một hội nghị ngành và là một phần của sự tài trợ đó, bạn có quyền truy cập vào dữ liệu người tham dự được thu thập bởi công ty đã phân phối hoặc bán vé tham dự sự kiện.