3P từ viết tắt

3P

3P là từ viết tắt của Bên thứ ba.

Dữ liệu có được, thường thông qua mua hàng, từ một công ty tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và thường hợp nhất, loại bỏ trùng lặp và xác thực thông tin. Một ví dụ tuyệt vời về điều này là Zoominfo trong không gian B2B. Zoominfo lý tưởng cho các bộ phận bán hàng và tiếp thị để làm phong phú thêm dữ liệu của bên thứ nhất và sử dụng để cải thiện việc nhắm mục tiêu.