Từ viết tắt ABM

ABM

ABM là từ viết tắt của Tiếp thị dựa trên tài khoản.

Còn được gọi là tiếp thị tài khoản chính, ABM là một cách tiếp cận chiến lược trong đó một tổ chức điều phối hoạt động truyền thông tiếp thị và bán hàng, đồng thời nhắm mục tiêu quảng cáo đến các tài khoản khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng được xác định trước.