Từ viết tắt AIDA

AIDA

AIDA là từ viết tắt của Chú ý, quan tâm, mong muốn, hành động.

Đây là một phương pháp tạo động lực được thiết kế để thúc đẩy mọi người mua bằng cách thu hút sự chú ý, quan tâm, mong muốn của họ đối với sản phẩm và sau đó truyền cảm hứng để họ thực hiện hành động. AIDA là một cách tiếp cận hiệu quả để gọi điện thoại lạnh và quảng cáo phản hồi trực tiếp.