ANA từ viết tắt

ANA

ANA là từ viết tắt của Hiệp hội các nhà quảng cáo quốc gia.

he ANA là hiệp hội thương mại lâu đời nhất và lớn nhất trong ngành quảng cáo của Hoa Kỳ. Ban đầu được gọi là Hiệp hội các nhà quản lý quảng cáo quốc gia, nó được thành lập để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các ngành quảng cáo trong khu vực và quốc gia, các nhà sản xuất và đại lý cũng như các nhà quảng cáo và đại lý.

nguồn: ANA