AOOH từ viết tắt

AOOH

AOOH là từ viết tắt của Âm thanh ngoài nhà.

Quảng cáo Audio Out-of-Home ™ được truyền phát động, quảng cáo âm thanh theo yêu cầu và danh sách phát được quản lý có thể được nhắm mục tiêu và phát ở bất kỳ tổ hợp địa điểm nào vào những thời điểm cụ thể.

nguồn: Vibenomics