Các từ viết tắt AOV

AOV

AOV là từ viết tắt của Giá trị đơn hàng trung bình.

Một chỉ số để theo dõi số tiền trung bình được chi tiêu mỗi khi khách hàng đặt hàng trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Để tính toán giá trị đơn đặt hàng trung bình của công ty bạn, chỉ cần chia tổng doanh thu cho số lượng đơn đặt hàng.

nguồn: Optimizely