ASIN Acronyms

ASIN

ASIN là từ viết tắt của Số nhận dạng tiêu chuẩn của Amazon.

Số nhận dạng duy nhất gồm 10 chữ cái và / hoặc số cho một sản phẩm do Amazon.com chỉ định để nhận dạng sản phẩm trong trang web thương mại điện tử của họ. Đối với sách, ASIN là ISBN.