ASO từ viết tắt

ASO

ASO là từ viết tắt của Tối ưu hóa App Store.

Sự kết hợp của chiến lược, công cụ, quy trình và kỹ thuật được triển khai để giúp ứng dụng di động của bạn xếp hạng tốt hơn và theo dõi xếp hạng của ứng dụng đó trong kết quả tìm kiếm trên App Store.