Từ viết tắt ATT

ATT

ATT là từ viết tắt của Tính minh bạch theo dõi ứng dụng.

Một khuôn khổ trên các thiết bị iOS của Apple cung cấp cho người dùng khả năng vừa cho phép vừa xem cách dữ liệu người dùng của họ được người dùng hoặc thiết bị theo dõi bởi ứng dụng di động.