Từ viết tắt B2B

B2B

B2B là từ viết tắt của Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp.

B2B mô tả nhiệm vụ tiếp thị hoặc bán hàng cho một doanh nghiệp khác. Nhiều cửa hàng bán lẻ và dịch vụ phục vụ cho các doanh nghiệp khác và hầu hết các giao dịch B2B diễn ra ở hậu trường trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.