BANT Acronyms

BANT

BANT là từ viết tắt của Cơ quan quản lý ngân sách cần lịch trình.

termine whether it’s the right time to sell to a prospect.