BDBP Acronyms

BDBP

BDBP là từ viết tắt của Quyết định mua của Brand Persona.

Danh sách những lý do có thể thúc đẩy một bộ phận đối tượng mục tiêu cụ thể mua thứ gì đó từ bạn và cả những lý do chắc chắn sẽ khiến họ không nên làm như vậy.