BDR Acronyms

BDR

BDR là từ viết tắt của Đại diện phát triển kinh doanh.

Một vai trò bán hàng chuyên biệt cấp cao chịu trách nhiệm phát triển các mối quan hệ, đối tác và cơ hội kinh doanh mới.