Từ viết tắt BIMI

BIMI

BIMI là từ viết tắt của Các chỉ số thương hiệu để nhận dạng thông điệp.

Một đặc điểm kỹ thuật cho phép hiển thị biểu trưng thương hiệu bên cạnh các email đã xác thực để tránh việc một thương hiệu bị mạo danh qua email.