BOGO Acronyms

BOGO

BOGO là từ viết tắt của Mua một tặng một.

“Mua một tặng một” hoặc “hai với giá một” là hình thức khuyến mại phổ biến.