BR viết tắt

BR

BR là từ viết tắt của Tỷ lệ thư bị trả lại.

Tỷ lệ thoát đề cập đến hành động mà người dùng thực hiện khi vào trang web của bạn. Nếu họ truy cập vào một trang và rời đi để đến một trang khác, họ đã thoát khỏi trang của bạn. Nó cũng có thể đề cập đến email đề cập đến các email không đến được hộp thư đến. Đó là KPI về hiệu suất nội dung của bạn và tỷ lệ thoát cao có thể cho thấy nội dung tiếp thị không hiệu quả trong số các vấn đề khác.