Các từ viết tắt CAN-SPAM

CAN-SPAM

CAN-SPAM là từ viết tắt của Kiểm soát hành vi tấn công nội dung khiêu dâm và tiếp thị không được thu hút.

Đây là luật của Hoa Kỳ được thông qua vào năm 2003 cấm các doanh nghiệp gửi email mà không được phép. Bạn cần bao gồm tùy chọn hủy đăng ký trong tất cả các email và bạn không nên thêm tên vào đó mà không có sự cho phép rõ ràng.