CDP từ viết tắt

CDP

CDP là từ viết tắt của Nền tảng dữ liệu khách hàng.

Một cơ sở dữ liệu khách hàng trung tâm, liên tục, thống nhất và có thể truy cập được vào các hệ thống khác. Dữ liệu được lấy từ nhiều nguồn, được làm sạch và kết hợp để tạo một hồ sơ khách hàng duy nhất (còn được gọi là chế độ xem 360 độ). Sau đó, dữ liệu này có thể được sử dụng cho các mục đích tự động hóa tiếp thị hoặc bởi các chuyên gia dịch vụ khách hàng và bán hàng để hiểu rõ hơn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dữ liệu cũng có thể được tích hợp với các hệ thống tiếp thị để phân khúc và nhắm mục tiêu khách hàng tốt hơn dựa trên hành vi của họ.