Từ viết tắt CPC

CPC

CPC là từ viết tắt của Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột.

Đây là một phương pháp mà nhà xuất bản sử dụng để tính phí không gian quảng cáo trên một trang web. Các nhà quảng cáo chỉ trả tiền cho quảng cáo khi nó được nhấp vào, không trả tiền cho quảng cáo. Nó có thể hiển thị trên hàng trăm trang hoặc các trang, nhưng trừ khi nó được thực hiện, thì không phải trả phí.