CSV Acronyms

CSV

CSV là từ viết tắt của Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.

Một định dạng tệp phổ biến được sử dụng để xuất và nhập dữ liệu trong hệ thống. Như tên cho thấy, tệp CSV sử dụng dấu phẩy để phân tách các giá trị trong dữ liệu.