Từ viết tắt CTO

CTO

CTO là từ viết tắt của Giám đốc Công nghệ.

Giám đốc công nghệ, giám đốc kỹ thuật hoặc kỹ thuật viên trưởng, là một vị trí cấp điều hành trong một công ty có nghề nghiệp tập trung vào quản lý, triển khai và tầm nhìn sử dụng công nghệ trong một tổ chức. Trách nhiệm này đôi khi được gọi là CIO.

CTO

CTO là từ viết tắt của Bấm để mở.

Tỷ lệ nhấp để mở là số lần nhấp trong số lượng email được mở chứ không phải số lượng email đã gửi. Chỉ số này cung cấp phản hồi về cách thiết kế và thông điệp gây được tiếng vang với khán giả của bạn vì những lần nhấp này chỉ đến từ những người thực sự đã xem email của bạn. Một cách viết tắt khác là CTOR.