Từ viết tắt CTOR

CTOR

CTOR là từ viết tắt của Tỷ lệ nhấp để mở.

Tỷ lệ nhấp để mở là số lần nhấp trong số lượng email được mở chứ không phải số lượng email đã gửi. Chỉ số này cung cấp phản hồi về cách thiết kế và thông điệp gây được tiếng vang với khán giả của bạn, vì những nhấp chuột này chỉ đến từ những người thực sự đã xem email của bạn.