CTV từ viết tắt

CTV

CTV là từ viết tắt của Truyền hình được kết nối.

TV có kết nối ethernet hoặc có thể kết nối Internet không dây, bao gồm cả TV được sử dụng làm màn hình được kết nối với các thiết bị khác có truy cập Internet. Ví dụ như Xbox, PlayStation, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, v.v.