CX từ viết tắt

CX

CX là từ viết tắt của Kinh nghiệm khach hang.

Một thước đo về tất cả các điểm tiếp xúc và tương tác mà khách hàng có với doanh nghiệp và thương hiệu của bạn. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, tương tác với trang web của bạn cũng như giao tiếp và tương tác với nhóm bán hàng của bạn.