DBoR Acronyms

DBoR

DBoR là từ viết tắt của Cơ sở dữ liệu của bản ghi.

Nguồn dữ liệu về liên hệ của bạn trên các hệ thống có thông tin cập nhật nhất. Thường được biết đến như là nguồn gốc của sự thật.