Từ viết tắt DCO

DCO

DCO là từ viết tắt của Tối ưu hóa nội dung động.

Công nghệ quảng cáo hiển thị hình ảnh tạo ra các quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên dữ liệu về người xem trong thời gian thực khi quảng cáo đang được phân phát. Cá nhân hóa quảng cáo là động, được thử nghiệm và được tối ưu hóa - dẫn đến tăng tỷ lệ nhấp và chuyển đổi.