DL Acronyms

DL

DL là từ viết tắt của Học kĩ càng.

Đề cập đến các tác vụ học máy sử dụng mạng nơ-ron chứa nhiều lớp. Đồng thời, việc tăng số lớp đòi hỏi nhiều sức mạnh xử lý của máy tính hơn và thường là thời gian đào tạo mô hình lâu hơn.