Từ viết tắt DMA

DMA

DMA là từ viết tắt của Hiệp hội Tiếp thị & Dữ liệu.

Trước đây là Hiệp hội Tiếp thị Trực tiếp, Hiệp hội Dữ liệu & Tiếp thị là hiệp hội thương mại lớn nhất ở Hoa Kỳ chuyên phục vụ tất cả các khía cạnh của tiếp thị. Vào năm 2018, ANA, một trong những hiệp hội thương mại lâu đời nhất và được đánh giá cao nhất trong ngành tiếp thị đã mua lại Hiệp hội Tiếp thị & Dữ liệu.