Từ viết tắt của DMARC

DMARC

DMARC là từ viết tắt của Xác thực, báo cáo và tuân thủ tin nhắn dựa trên miền.

Giao thức xác thực email được thiết kế để cung cấp cho chủ sở hữu miền email khả năng bảo vệ miền của họ khỏi việc sử dụng trái phép, thường được gọi là giả mạo email.