EAT từ viết tắt

ĂN

EAT là từ viết tắt của Kiến thức chuyên môn, độ uy tín, độ tin cậy.

Yếu tố hàng đầu của Google trong việc xác định chất lượng trang là mức LỢI NHUẬN của trang:

  • Chuyên môn: Điều này đề cập đến người tạo nội dung chính (MC) trên trang. Họ có phải là một chuyên gia về chủ đề này không? Họ có thông tin đăng nhập, nếu cần, để sao lưu thông tin đó, và thông tin này có sẵn để đọc trên trang web không?
  • Ủy quyền: Điều này đề cập đến người tạo MC, chính nội dung và trang web mà nó xuất hiện.
  • Đáng tin cậy: Phần Trustworthiness của EAT cũng đề cập đến người tạo MC, nội dung và trang web. Là một chuyên gia và nguồn đáng tin cậy có nghĩa là mọi người có thể tin tưởng bạn cung cấp thông tin trung thực, đúng sự thật và chính xác.

nguồn: Semrush