Từ viết tắt EDI

EDI

EDI là từ viết tắt của Trao đổi dữ liệu điện tử.

Một hệ thống hoặc phương pháp để trao đổi tài liệu kinh doanh với các đối tác thương mại. Đây có thể là nhà cung cấp, khách hàng, nhà vận chuyển, 3PL hoặc các kết nối chuỗi cung ứng khác của bạn.