ELP Acronyms

ELP

ELP là từ viết tắt của Nền tảng lắng nghe doanh nghiệp.

Một nền tảng giám sát các đề cập kỹ thuật số về ngành, thương hiệu, đối thủ cạnh tranh hoặc từ khóa của bạn và giúp bạn đo lường, phân tích và phản hồi những gì đang được nói.