ENS Acronyms

ENS

ENS là từ viết tắt của Dịch vụ thông báo sự kiện.

Một giao diện trong Đám mây Tiếp thị Salesforce, nơi bạn có thể nhận thông báo cho hệ thống của riêng mình khi một số sự kiện nhất định xảy ra trong Đám mây Tiếp thị. Bạn có thể được thông báo khi khách hàng yêu cầu đặt lại mật khẩu, nhận xác nhận đơn hàng, đăng nhập bằng xác thực đa yếu tố (MFA) và các sự kiện khác.