HTTP Acronyms

HTTP

HTTP là từ viết tắt của Giao thức truyền tải siêu văn bản.

Một giao thức ứng dụng cho hệ thống thông tin siêu phương tiện phân tán, cộng tác.