Các từ viết tắt ISBN

Số mã ISBN

ISBN là từ viết tắt của Số Sách Tiêu chuẩn quốc tế.

ISBN là một số sách tiêu chuẩn quốc tế. ISBN có độ dài 10 chữ số cho đến cuối tháng 2006 năm 1, nhưng kể từ ngày 2007 tháng 13 năm XNUMX, giờ đây chúng luôn bao gồm XNUMX chữ số. ISBN được tính bằng một công thức toán học cụ thể và bao gồm một số kiểm tra để xác thực số.

nguồn: ISBN quốc tế