Từ viết tắt POS

POS

POS là từ viết tắt của Điểm bán hàng.

Hệ thống điểm bán hàng là phần cứng và phần mềm cho phép người bán thêm sản phẩm, sửa đổi và thu tiền thanh toán. Hệ thống điểm bán hàng cho phép thu thập các khoản thanh toán kỹ thuật số trong thời gian thực và có thể bao gồm đầu đọc thẻ, máy quét mã vạch, ngăn kéo đựng tiền và / hoặc máy in hóa đơn.