Từ viết tắt của PPC

UBND tỉnh

PPC là từ viết tắt của Trả tiền dựa trên mỗi cú nhấp chuột.

Một mô hình quảng cáo trên internet được sử dụng để thúc đẩy lưu lượng truy cập trực tiếp. Trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột thường được kết hợp với các công cụ tìm kiếm và mạng quảng cáo nơi các điểm quảng cáo được đặt giá thầu trên nền tảng quản lý quảng cáo. Khi một quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc quảng cáo văn bản được nhấp vào, nhà quảng cáo sẽ trả một khoản phí cho mạng. Nếu đó là một mạng quảng cáo, phí thường được chia giữa mạng và nhà xuất bản cuối nơi quảng cáo được nhìn thấy.