Từ viết tắt RFM

RFM

RFM là từ viết tắt của Lần truy cập gần đây, tần suất, tiền tệ.

Lần truy cập gần đây, tần suất và giá trị tiền tệ là số liệu tiếp thị được sử dụng để phân tích và xác định những khách hàng có giá trị nhất dựa trên hành vi chi tiêu của họ. RFM có thể được sử dụng để dự đoán, ưu tiên và thúc đẩy các cam kết trong tương lai nhằm tăng giá trị lâu dài của khách hàng (CLV) bằng cách tăng tốc và tăng mua hàng. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định rõ hơn khách hàng lý tưởng của bạn hoặc khách hàng mục tiêu có các đặc điểm nhân khẩu học hoặc hình ảnh tương tự.