ROAS từ viết tắt

ROAS

ROAS là từ viết tắt của Lợi tức trên Chi tiêu Quảng cáo.

Một chỉ số hiệu suất chính tiếp thị đo lường số doanh thu kiếm được cho mỗi đô la chi tiêu cho quảng cáo. Tương tự như lợi tức đầu tư (ROI), ROAS đo lường ROI của tiền đầu tư vào quảng cáo kỹ thuật số hoặc quảng cáo truyền thống. ROAS có thể được đo lường bằng toàn bộ ngân sách tiếp thị, mạng quảng cáo, quảng cáo cụ thể, nhắm mục tiêu, chiến dịch, quảng cáo, v.v.