Từ viết tắt SaaS

SaaS

SaaS là ​​từ viết tắt của Phần mềm như là một dịch vụ.

SaaS là ​​phần mềm được lưu trữ trên đám mây bởi một công ty bên thứ ba. Các công ty tiếp thị sẽ thường sử dụng SaaS để cho phép hợp tác dễ dàng hơn. Nó lưu trữ thông tin trên đám mây và các ví dụ bao gồm Google Apps, Salesforce và Dropbox.