Từ viết tắt của SEO

SEO

SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization.

Mục đích của SEO là giúp một trang web hoặc một phần nội dung “được tìm thấy” trên internet. Các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và Yahoo quét nội dung trực tuyến để tìm mức độ liên quan. Sử dụng các từ khóa có liên quan và từ khóa đuôi dài có thể giúp họ lập chỉ mục trang web một cách chính xác để khi người dùng thực hiện tìm kiếm, trang web sẽ dễ dàng được tìm thấy hơn. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến SEO và các biến thuật toán thực tế là thông tin độc quyền được bảo vệ chặt chẽ.