SFMC từ viết tắt

SFMC

SFMC là từ viết tắt của Đám mây tiếp thị bán hàng.

Salesforce Marketing Cloud là nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ phân tích và tự động hóa tiếp thị kỹ thuật số. Nó được thành lập vào năm 2000 với tên ExactTarget.