Từ viết tắt SSP

SSP

SSP là từ viết tắt của Nền tảng bên cung.

nền tảng bên bán, SSP là nền tảng cho phép nhà xuất bản quản lý khoảng không quảng cáo của họ, lấp đầy khoảng không quảng cáo, theo dõi phản hồi và nhận doanh thu.