USP viết tắt

USP

USP là từ viết tắt của Unique bán Döï.

Chiến lược tiếp thị được phát triển và thực hiện để thông báo cho khách hàng và khách hàng tiềm năng về sự khác biệt của thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của chính mình với các đối thủ cạnh tranh. Còn được gọi là điểm bán hàng độc đáo, Hoặc giá trị duy nhất đề xuất (RRP).