USSD Acronyms

USSD

USSD là từ viết tắt của Dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc.

Một giao thức liên lạc được sử dụng bởi điện thoại di động để giao tiếp với máy tính của nhà điều hành mạng di động. Với USSD, người dùng di động tương tác trực tiếp bằng cách thực hiện các lựa chọn từ menu. Không giống như tin nhắn SMS, tin nhắn USSD tạo kết nối thời gian thực với mỗi phiên, cho phép giao tiếp thông tin hai chiều.