Từ viết tắt của WOM

PHỤ NỮ

WOM là từ viết tắt của Câu cửa miệng.

Truyền miệng là khi người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp tự nguyện quảng bá thương hiệu khác trong một cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc công khai qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc một trang web trực tuyến khác. WOM luôn là động lực dẫn đầu về doanh số bán hàng vì nguồn gốc của nó là từ các nguồn đáng tin cậy mà (thông thường) không được thưởng cho việc truyền bá thông tin.