Từ viết tắt YMYL

YMYL

YMYL là từ viết tắt của Tiền của bạn hay cuộc sống của bạn.

Nội dung Tiền của Bạn hoặc Cuộc sống của Bạn (YMYL) là loại thông tin, nếu được trình bày không chính xác, không trung thực hoặc lừa dối, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người đọc hạnh phúc, sức khỏe, an toàn hoặc ổn định tài chính.

Nói cách khác, tiền cược rất cao đối với loại nội dung này. Nếu bạn tạo một trang YMYL với những lời khuyên xấu hoặc thông tin xấu, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của mọi người.

Google rất coi trọng nội dung này. Các chuyên gia có chuyên môn liên quan cần viết nội dung YMYL.

nguồn: Semrush