Bài học kinh nghiệm: Nền tảng truyền thông xã hội và áp dụng hàng loạt trên chuỗi khối

Sự ra đời của blockchain như một giải pháp để bảo mật dữ liệu là một thay đổi đáng hoan nghênh. Hiện nay, khi các nền tảng truyền thông xã hội đã tận dụng sự hiện diện phổ biến của chúng để lạm dụng quyền riêng tư của mọi người liên tục. Đó là một sự thật. Một thực tế đã thu hút sự phản đối kịch liệt của công chúng trong vài năm gần đây. Mới năm ngoái, Facebook đã bị chỉ trích nặng nề vì lạm dụng dữ liệu cá nhân của 1 triệu người dùng ở Anh và xứ Wales. Người khổng lồ truyền thông xã hội do Mark Zuckerberg lãnh đạo