Thông tin chi tiết về khách hàng trong kỷ nguyên kỹ thuật số

Nhận được phản hồi phù hợp của khách hàng — và nhanh chóng — là điều cần thiết hơn bao giờ hết để thành công trong kinh doanh. Chắc chắn, việc tuyển dụng tự làm rất khó, những người phỏng vấn nghiên cứu không bao giờ như đã hứa và thời gian để có được thông tin chi tiết về khách hàng cảm thấy quá dài để tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một cách tốt hơn để có được thông tin chi tiết về khách hàng rất cần thiết để xác nhận sản phẩm và hướng kinh doanh của bạn. Sự kết hợp của công nghệ hiện đại đã kết hợp với nhau để tạo ra thông tin chi tiết về khách hàng tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn. Các